castellano galego
Oxinor

Política de Calidade

En OXICORTES DEL NOROESTE foi un obxectivo desde o seu nacemento no ano 1995 o ser unha empresa punteira no sector, feito que nos levou a ser a primeira empresa de oxicorte en Galicia certificada coa UNE EN ISO 9001:94.

Sendo a dirección de OXICORTES DEL NOROESTE consciente da situación dos mercados, e as esixencias cada vez maiores dos clientes, decidimos implantar un sistema de xestión da calidade, con iso queremos garantir aos nosos clientes o cumprimento dos seus requisitos e mellorar de forma continua o grao de satisfacción cos nosos servizos.

Como ferramenta para despregar esta política e os obxectivos xerais da calidade nos servizos que inclúe OXICORTES DEL NOROESTE desenvolveu un sistema de xestión da calidade, que se describe no manual da calidade e no resto da documentación do sistema tal como indícase nos apartados correspondentes do manual. Este sistema de xestión desprega os mecanismos para validar de forma continua a adecuación desta política ás expectativas dos seus clientes e modificala se é precisa.

Os seguintes aspectos son obxectivos xenerais da empresa que se particularizarán en obxectivos anuais e accións de mellora.

  • A mellora continua dos procesos do sistema de calidade.
  • O cumprimento dos requisitos internos, contractuais, e regulamentarios.
  • Información permanente e inmediata aos nosos clientes sobre o estado dos seus pedidos.
  • Asesoramento técnico aos nosos clientes sobre as características físicas e químicas dos nosos aceiros e os seus usos máis adecuados
  • Que os nosos clientes asocien o nome de OXINOR co dun oxicorte en vanguardia da calidade.

Esta política afecta a todo o persoal que a ha de coñecer, comprender e implantar e estará dispoñible para as partes interesadas.

Como evidencia do meu compromiso co sistema de xestión da calidade aprobo esta política en Arteixo ao 02 de Xaneiro do 2018.

bureau veritas

© 2021 Oxicortes del Noroeste S.L. | Aviso Legal e Política de Privacidade
Deseño Web: Ático I Creativos