castellano galego
Oxinor
aviso legal

Aviso Legal

A web www.oxinor.es é propiedade de OXICORTES DO NOROESTE S.L. e ten como finalidade informar dos produtos, servizos e novidades que ofrece aos clientes actuais así como a novos usuarios. OXICORTES DO NOROESTE S.L. está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Libro de Sociedades Tomo 1.702, Folla c-14893, Folio 1, Inscr. 1ª, CIF: B15528474.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. é o titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes, logotipos, textos e deseños ou de calquera outro contido ou elemento desta web. En caso de non ser o titular, OXICORTES DO NOROESTE S.L. dispón dos permisos necesarios para a utilización de calquera tipo, sen consentimento por escrito, por parte dos responsables.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito de realizar as modificacións (eliminación ou restrición total ou parcial) de contidos que crea oportunas sen previo aviso.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. non se responsabiliza dos contidos que se ofrecen mediante enlaces a páxinas de terceiros ou calquera referencia externa a outro sitio de información. Son referencias meramente informativas.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. non se responsabiliza de calquera consecuencia directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude dos contidos da Web.

Política de Privacidade

En cumprimento da normativa de datos de carácter persoal e de acordo coa L.O. 15/1999, os datos de carácter persoal achegados a través da cumprimentación do formulario desta páxina web formarán parte dun ficheiro propiedade de OXICORTES DO NOROESTE S.L..

Ao enviar estes datos, o usuario ou cliente dá o seu consentimento para que formen parte do devandito ficheiro que ten como finalidade o envío de comunicacións de carácter comercial ou informativo.

En cumprimento desta lei OXICORTES DO NOROESTE S.L. non realizará ningunha cesión total ou parcial dos devanditos datos a ningunha empresa ou organización nin os utilizará para outro fin que non sexa o descrito no parágrafo anterior.

O titular dos datos poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos e prazos establecidos pola L.O. 15/1999, dirixíndose a:

OXICORTES DEL NOROESTE S.L.
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 141 A
C.P. 15142 Arteixo
A Coruña
Tel.: +34 981 641 150

© 2019 Oxicortes del Noroeste S.L. | Aviso Legal
Deseño Web: Ático I Creativos