castellano galego
Oxinor
aviso legal

Aviso Legal

A web www.oxinor.es é propiedade de OXICORTES DO NOROESTE S.L. e ten como finalidade informar dos produtos, servizos e novidades que ofrece aos clientes actuais así como a novos usuarios. OXICORTES DO NOROESTE S.L. está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Libro de Sociedades Tomo 1.702, Folla c-14893, Folio 1, Inscr. 1ª, CIF: B15528474.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. é o titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes, logotipos, textos e deseños ou de calquera outro contido ou elemento desta web. En caso de non ser o titular, OXICORTES DO NOROESTE S.L. dispón dos permisos necesarios para a utilización de calquera tipo, sen consentimento por escrito, por parte dos responsables.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito de realizar as modificacións (eliminación ou restrición total ou parcial) de contidos que crea oportunas sen previo aviso.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. non se responsabiliza dos contidos que se ofrecen mediante enlaces a páxinas de terceiros ou calquera referencia externa a outro sitio de información. Son referencias meramente informativas.

OXICORTES DO NOROESTE S.L. non se responsabiliza de calquera consecuencia directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude dos contidos da Web.

Información adicional sobre protección de datos

Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: Oxicortes do Noroeste B15528474
Dirección: Polígono Industrial de Sabón, parcela 141 A, C. P. 15142 Arteixo
Teléfono: 981641150

Con que finalidade tratamos os seus datos?

A) Os datos que nos facilita a través dos formularios desta páxina son tratados coa finalidade de atender a súa consulta.

B) Tamén nos pode facilitar datos con ocasión da contratación de produtos e servizos nese caso trataremos os seus datos coa finalidade de atender o seu pedido.

Por canto tempo consérvanse os seus datos?

A) Os datos contidos en solicitudes de información só se conservarán durante o tempo preciso para atender a súa consulta.

B) Os seus datos serán conservados durante mantéñase vixente a relación contractual ou de servizos e unha vez finalizada esta durante 5 anos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A) Os seus datos son tratados baixo a base legal de de o consentimento do interesado.

B) Os seus datos son tratados sobra a base legal do cumprimento ou execución dun contrato

A quen se comunica os seus datos?

Os seus datos poden ser comunicados ás autoridades administrativas con competencia na materia dentro dos supostos legalmente previstos.

Tamén poden ser comunicados a provedores de servizos web, correo electrónico ou asesorías e consultorías externas que prestan servizos para Oxicortes do Noroeste.

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid ou en www.agpd.es.

© 2022 Oxicortes del Noroeste S.L. | Aviso Legal e Política de Privacidade
Deseño Web: Ático I Creativos